You are currently browsing the monthly archive for July 2013.

Column Bram Bakker (22/07/13, 18:01) in de Volkskrant

# zie de Volkskrant voor volledige tekst

Weinig mensen buiten de geestelijke gezondheidszorg lijken op de hoogte van het voornemen om de GGZ voor minderjarigen over te hevelen naar de gemeenten. Er is vrijwel geen enkele zorgprofessional die dit plan een warm hart toedraagt, sterker nog: op alle mogelijke manieren is er vanuit de sector bezwaar gemaakt tegen dit voornemen. Maar dat een petitie hierover door nog geen 30.000 mensen is ondertekend geeft dan wel te denken. Hoeveel ouders van minderjarigen zijn er in Nederland? Hebben die enig besef van de consequenties van dit voornemen?

(Bram Bakker is psychiater en columnist voor Volkskrant.nl)

reacties

Jerry Mager (23/07/13)

“Weinig mensen buiten de geestelijke gezondheidszorg lijken op de hoogte van het voornemen om de GGZ voor minderjarigen over te hevelen naar de gemeenten”: deze cultuur van gluiperig en stiekem de burger slinks voor voldongen feiten stellen, is op zich pathologisch èn pathogeen.

Jerry Mager (23/07/13)

“de verwachting dat er kosten mee bespaard worden, zal ook een illusie blijken.” Natuurlijk, want de kosten op langere termijn zullen stijgen. Dat zijn externalities, dus onzichtbaar. Niemand die dat dan nog relateert aan deze politieke move. Het belang van de gemeentepolitici – meer ‘werk’ en belangrijkere status, waardoor hogere wedden – prevaleert altijd, ongeacht bij welk onderwerp. De verhaaltjes eromheen, de bestuurlijke narratologie, worden op industriële schaal gefabriekt en verkocht.